Høj synlighed – din sikkerhed

Bliv set på din arbejdsplads

Det er yderst vigtigt for din sikkerhed, at du er iklædt tøj med høj synlighed, når du arbejder i trafikerede områder. For eksempel i vejkanter, ved jernbaner, i lufthavne og på byggepladser. Faktisk er der regler for, at beklædning skal opfylde specifikke krav til synligheden i forskellige arbejdssituationer.
Arbejdsbeklædning med høj synlighed kaldes advarselsklæder i de officielle bekendtgørelser og vejledninger fra Arbejdstilsynet og Vejdirektoratet. Andre steder kaldes det advarselsbeklædning, HI-VIS og EN 471 beklædning.

Advarselsbeklædning anses som et personligt værnemiddel, som visuelt signalerer brugerens tilstedeværelse. Beklædningen skal bestå af materiale med en stærk fluorescerende farve (gul, orange eller rød) og lysreflekterende materiale. De stærke fluorescerende farver synliggør brugeren i dagslys, mens det retroreflekterende materiale reflekterer f.eks. lys fra billygter, hvilket især er effektivt i mørke.

Advarselsbeklædning skal være CE-mærket og dermed opfylde relevante krav i bekendtgørelsen om sikkerhedskrav mv. til personlige værnemidler. CE-mærkning er en nøgleindikator for et produkts overholdelse af EU-lovgivningen. Vælger en producent at mærke et produkt med CE-mærket, gør han det på eget ansvar ud fra en vurdering af, at produktet opfylder alle relevante lovkrav for CE-mærkning.

Kravet om synlighed anses for opfyldt, hvis advarselsklæderne er afprøvede samt klassificerede og godkendte i henhold til den europæiske standard DS/EN 471. Det er en standard, som specificerer kravene til tydeligt synlige advarselsklæder.

Beklædning med høj synlighed er opdelt i 3 klasser på baggrund af tøjets minimumsareal af fluorescerende bæremateriale og retroreflekterende materiale. Klasse 3 er den højeste sikkerhedsklasse i henhold til EN 471. Det betyder, at klasse 3 beklædning har større overfladeareal dækket af fluorescerende og retroreflekterende materiale end klasse 1 og 2.

Klasse 3 advarselsklæder skal på overfladen mindst have 0,8 m2 fluorescerende og 0,2 m2 retroreflekterende materiale.
Klasse 2 advarselsklæder skal på overfladen mindst have 0,5 m2 fluorescerende og 0,13 m2 retroreflekterende materiale.
Klasse 1 advarselsklæder skal på overfladen mindst have 0,14 m2 fluorescerende og 0,1 m2 retroreflekterende materiale. Kan også bestå af 0,2 m2 materiale med kombineret advarselsfunktion.

Da klassificeringen er baseret på overflademål, betyder det, at nogle tøjstørrelser ikke kan opnå den højeste klasse, fordi overfladearealet ikke er stort nok. For eksempel kan en arbejdsjakke i størrelse L være klasse 3, mens størrelse XS kun er klasse 2.

Det er muligt at kombinere tøj i klasse 1 og 2, så det samlet opfylder kravene til klasse 3. Samtidigt skal man passe på ikke at overdække advarselsklæder med andet tøj, da det kan nedsætte synligheden og for eksempel reducere klasse 3 til klasse 2. Af samme årsag bør et firmalogo ikke dække for meget af det fluorescerende materiale.

Er du i tvivl om hvilken klasse advarselsbeklædning du har brug for, kan det være en god idé at vælge klasse 3. Det er altid en god idé, at signalere sin tilstedeværelse så tydeligt som muligt på en travl arbejdsplads. Læs mere om anbefalet brug af arbejdsbeklædning med høj synlighed i Arbejdstilsynets At-vejledning D.5.3 Advarselsklæder.

Husk advarselsbeklædning ikke yder beskyttelse ud over høj synlighed. Derfor kan advarselsbeklædning ikke anvendes alene som beskyttelse mod eksempelvis påkørsel. Arbejdsområdet skal først og fremmest sikres ved korrekt planlægning, afmærkning og tekniske foranstaltninger samt eventuelt afspærring.