BEHANDLING AF PERSONDATA

Specialbutikken.dk registrerer kun følgende almindelige personoplysninger, når du foretager et køb: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og de varedata, der vedrører dig. Dette er nødvendigt for at gennemføre din bestilling og behandle eventuelle reklamationer. Der registreres ingen personfølsomme oplysninger.

Er du oprettet som erhvervskunde hos Special~Butikken Holstebro A/S med login til specialbutikken.dk, vil der desuden blive registreret CVR nummer og eventuelt EAN nummer.

I forbindelse med eventuel forsendelse af din ordre videregives der følgende oplysninger til fragtfirmaet: Modtagernavn, modtageradresse, telefonnummer, e-mailadresse og ordrenummer. Dette sker for at forsendelsen kan nå frem og advisering om forsendelsen kan finde sted. Ordrenummeret benyttes som referencenummer. Specialbutikken.dk sender pakker med GLS, Post Nord og Danske Fragtmænd.

Specialbutikken.dk er tilmeldt Trustpilot og opfordrer aktivt vores kunder til at bedømme deres købsoplevelse. Dette sker ved at du modtager en invitation til at anmelde specialbutikken.dk på Trustpilot. Invitationen udsendes gennem Trustpilots automatiske system ud fra en kopi af din ordrebekræftelse, som slettes automatisk efter 30 dage. Til invitationen benyttes dit navn, ordrenummer og e-mailadresse. Disse oplysninger kan desuden blive anvendt til at give et konkret og relevant svar til den enkelte anmeldelse. Ønsker du ikke fremover at modtage anmeldelsesinvitationer fra Trustpilot, så kan du afmelde dem via et link i invitations e-mailen. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt og sælges ikke til tredje part.

Tilmelder du dig vores nyhedsbrev, så registrerer vi din e-mailadresse og dit navn i vores kartotek over nyhedsbrevmodtagere. Det er altid muligt at afmelde nyhedsbrevet igen via et link forneden i nyhedsbrevet. Afmelder du dig nyhedsbrevet, så slettes både dit navn og e-mailadresse fra kartoteket. Tilmelding/afmelding af nyhedsbrevet ændrer ikke på de andre personoplysninger, som specialbutikken.dk har registreret i forbindelse med et eventuelt køb.
Vi benytter Active Campaign til at udsende nyhedsbreve. Har du valgt at modtage vores nyhedsbrev, så vil dit brug af nyhedsbrevet indgå i en samlet statistikindsamling. Der registreres blandt andet, om du åbner nyhedsbrevet og om du klikker på en del af indholdet i nyhedsbrevet. Den samlede statistik bruges til at vurdere interessen for indholdet af nyhedsbrevene blandt modtagerne. Der arbejdes løbende på at forbedre og optimere interaktionen mellem de tilmeldte nyhedsbrevmodtagere og specialbutikken.dk. Alle oplysninger og al statistik behandles fortroligt og benyttes kun af specialbutikken.dk.
 

Ifølge lov om behandling af personoplysninger har du en række rettigheder:

- Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte os på post@specialbutikken.dk.

- Du har ret til indsigt i de oplysninger specialbutikken.dk har registreret om dig.

- Du ret til at få eventuelle urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, således at oplysningerne ikke må underlægges andre behandlinger end opbevaring.

- Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. (Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.)

- Du har i særlige tilfælde ret til at få slettet oplysningerne om dig, inden tidspunkter for vores almindelige generelle sletninger indtræffer. OBS! Sletning kan kun ske, hvis ikke det forhindrer specialbutikken.dk i at overholde andre retslige og lignende forpligtelser.

- Du har i visse tilfælde ret til at få overført dine personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden (dataportabilitet.) Dette skal ske i struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format.

- Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

Henvendelse i forbindelse med ovenstående rettigheder kan ske til post@specialbutikken.dk. Personoplysningerne registreres hos Special~Butikken Holstebro A/S, som er den dataansvarlige. Oplysninger modtaget i forbindelse med et køb på www.specialbutikken.dk opbevares i 5 år (ifølge bogføringsloven), hvorefter de slettes.