Afhentningspris

Hvad betyder afhentningspris?

Nogle produkter har en størrelse, vægt eller sammensætning der gør dem uegnet til almindelig forsendelse. Det kan for eksempel være produkter, der falder ind under betegnelsen farligt gods. Alle produkter mærket med Afhentningspris skal derfor afhentes i SPECIAL~BUTIKKEN, Fabersvej 13, 7500 Holstebro.
Kontakt os for at høre om muligheden for forsendelser ud over det sædvanlige.